Hvem er vi
Ostesuppen
Spandebilledet
Leveregler
Kære besøgende.

Det er mig en ære, som Formand for Dingelink Logen at byde dig velkommen til vores hjemmeside.


Logen består af de ypperste medlemmer, som alle er udvalgt under største omhu, og hvor kvaliteter som: Menneskesyn, æreskodeks og ærlighed er i højsæde.


Alle medlemmer lever efter et ganske bestemt motto:
Spørg ikke hvad Dingelink Logen kan gøre for dig,
men hvad du kan gøre for Dingelink Logen.


Dingelink Logens eksistens kan dateres helt tilbage til Korstogene og Richard Løvehjertes tid, hvor mænd var mænd, heste var heste og kvinder var prinsesser, som skulle befries.


Meget har ændret sig siden da, men en af Logens leveregler prøver til stadighed at opretholde mandens maskulinitet, og retten til at udbrede mandehørm.


Til forskel fra andre loger, optager Dingelink Logen kun medlemmer på logemedlemmernes opfordring. Der kan således ikke ansøges om medlemskab, men du er i al beskedenhed velkommen til at E-maile os for at gøre opmærksom på din eksistens.


Medlemmerne i Logen vil herefter overveje hvorvidt du egner dig eller ej. Kun personer som vi mener har de rette kvalifikationer bliver kontaktet, alle andre må leve i den forsatte uvished.


God fornøjelse med Dingelink Logens hjemmesider
Velkommen til Dingelink logen
Hvem er vi
Ostesuppen
Det berømte spandebillede
Vores leveregler